DERGİ
odaklı
Sabancı
ŞİRKET (İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 13.01.2020 - 12:04, Güncelleme: 13.01.2020 - 12:04

Türk Telekom “Telekom’un 1.700 Lokasyonuna GES Kurduk”

 

Türk Telekom “Telekom’un 1.700 Lokasyonuna GES Kurduk”

Türk Telekom, Enerji Verimliliği Haftası vesilesiyle, Türkiye’nin enerji kaynaklarının verimli kullanılması, yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğü yatırım ve optimizasyon çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
Türk Telekom, Türkiye’nin yerli ve millî enerji politikalarına tam  destek veriyor. Şirket, enerji verimliliği kapsamında enerjiden  tarıma, sanayiden ulaşıma, sağlıktan yeni nesil akıllı şehir  uygulamalarına kadar pek çok alanda projeler yürütüyor. Türk Telekom, Enerji Verimliliği Haftası vesilesiyle, Türkiye’nin  enerji kaynaklarının verimli kullanılması, yenilenebilir enerjinin  yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğü yatırım ve optimizasyon  çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.   Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç,  toplumda enerji verimliliğiyle ilgili farkındalık ve bilinç  seviyesinin artırılmasıyla enerjide dışa bağımlılığın azalacağını  açıkladı. Bu amaçla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde  yürütülen ‘Aklınla Verimli Yaşa’ projesinin önemini vurgulayan Kıraç  şöyle konuştu: “Türk Telekom olarak, bu alanda 3 ana konuya  odaklanıyoruz.Bunlardan birincisi  Hızla artan müşteri sayımız ve bant  genişliğine rağmen sabit ve mobil şebekelerimizde elektrik tüketimini  her yıl bir önceki yıla göre düşürmek. İkincisi  yeni nesil iletişim  teknolojilerinin enerjide, tarımda, sanayide, ulaşımda, sağlıkta, bina  ve şehirlerde kullanımını yaygınlaştırarak en yüksek düzeyde kaynak  tasarrufu sağlamak ve sürdürülebilir topluma hizmet etmek. Üçüncüsü de  karbon emisyonumuzu sistematik olarak azaltırken enerji verimliliği  konusundaki yatırımlarımıza ve optimizasyon çalışmalarımıza aralıksız  devam etmek.”dedi.   Kıraç, “Türkiye’nin yenilenebilir enerji  kaynaklarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırmasına destek olarak, hem  cari açık ile mücadeleye katkı sağlamak hem de verimliliğimizi  artırmak amacıyla 2015 yılında elektrik tedarik şirketimiz TTES’i  kurduk. Yine bu çerçevede irili ufaklı büyüklükte 1.700 lokasyonumuzda  güneş enerji santrallerimizin (GES) kurulumunu tamamlayarak  yenilenebilir enerji sistemlerimizin toplam kurulu gücünü 2,3 MW’a  çıkardık. Bu projelerle, temiz ve millî enerjiye katkı sunmayı ve Türkiye’deki diğer uygun lokasyonlarımızda da benzer GES  uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."diye ifade etti.   Kıraç, enerji verimliliğini artırmak amacıyla baz istasyonları ve  sistem odaları başta olmak üzere Türk Telekom’da kullanımda olan  soğutma ve ses haberleşme sistemleri gibi enerji tüketimi yüksek  ekipmanları, daha düşük enerji tüketen modellerle değiştirdiklerini  belirtti. Ayrıca, baz istasyonlarında sera gazı emisyonlarını azaltmak  için doğaya dost klima gazı kullanmaya başladıklarını açıkladı. Kıraç,  “Proje kapsamında 2020 yıl sonuna kadar belirli bölgelerdeki baz  istasyonlarımızı yüksek verimlilikte çalışan modellerle değiştirmeyi  hedefliyoruz” dedi.   Kıraç, Küresel e-Sürdürülebilirlik Girişimi GeSI’nin raporuna  göre, Türk Telekom’un dünyada elektrik tüketimini son 6 yıldır azaltan  nadir operatörlerden biri olduğunu da açıkladı. Türk Telekom,  şirketlerin iklim değişikliği risklerini küresel çapta raporlayan Karbon Saydamlık Projesine de (CDP) dâhil. Kıraç da enerji tasarrufunu  ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmaya, yakıt tüketimini ve  karbon monoksit salımını azaltmaya yönelik projeleri ve yıllık enerji  tasarrufu hedefleri neticesinde Türk Telekom’un CDP skorunu 2018’de  iki kademe yükselterek C+ farkındalık seviyesine çıkardığını belirtti.   Türkiye’nin ilk entegre yeni nesil şehir projesini hayata geçiren Türk Telekom, bu akıllı uygulamalarla birçok alanda tasarruf sağladı. Kıraç, “Kurgulanan yeni nesil şehirler sayesinde, akıllı sistemlerin  yer aldığı lokasyonlarda kamu yararına önemli ölçüde katkı ortaya  koyduk. Türk Telekom’un yeni nesil şehir uygulamalarıyla elektrikte  yüzde 40’a ve sulamada yüzde 30’a varan tasarruf sağlandı. Akıllı  ulaşım uygulamalarıyla, trafikte geçirilen sürede yaklaşık yüzde 35  tasarruf elde edilirken bu sürenin düşmesine bağlı olarak karbon  salımı yaklaşık yüzde 25 azaldı. Şehir parklarında hayata geçirdiğimiz  akıllı aydınlatma çözümlerimiz sayesinde yüzde 30 civarında enerji  tasarrufunu yakalamayı başardık. Dar bant nesnelerin interneti (NB-IoT) teknolojisine sahip akıllı sayaçlarımızla uzaktan sayaç okuma  projelerimizi çoğaltarak yerli sayaç üreticileri, Belediyeler, Bilimsel Kuruluşlar ve Üniversitelerle, enerji alanındaki NB-IoT test  ve yaygınlaştırma çalışmalarına öncülük etmekteyiz” dedi.      Kıraç, Sıfır Atık Projesi’ne destek verdiklerini, Türk Telekom’da  bugüne kadar toplam 105 ton kağıt, 30 ton plastik, 10,5 ton cam, 5 ton  metali geri dönüşüme kazandırdıklarını ifade etti. Yusuf Kıraç  sözlerini şöyle tamamladı: “Genelde üç alanda israfın engellenmesi  gerektiği söylenirdi: İnsan, zaman ve para… Şimdi buna mutlaka  enerjiyi de eklemek gerekir. Enerji israfı ilk üçünün israfını  tetikler!”diye konuştu.  
Türk Telekom, Enerji Verimliliği Haftası vesilesiyle, Türkiye’nin enerji kaynaklarının verimli kullanılması, yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğü yatırım ve optimizasyon çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Türk Telekom, Türkiye’nin yerli ve millî enerji politikalarına tam  destek veriyor. Şirket, enerji verimliliği kapsamında enerjiden  tarıma, sanayiden ulaşıma, sağlıktan yeni nesil akıllı şehir  uygulamalarına kadar pek çok alanda projeler yürütüyor. Türk Telekom, Enerji Verimliliği Haftası vesilesiyle, Türkiye’nin  enerji kaynaklarının verimli kullanılması, yenilenebilir enerjinin  yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğü yatırım ve optimizasyon  çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

 

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç,  toplumda enerji verimliliğiyle ilgili farkındalık ve bilinç  seviyesinin artırılmasıyla enerjide dışa bağımlılığın azalacağını  açıkladı. Bu amaçla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde  yürütülen ‘Aklınla Verimli Yaşa’ projesinin önemini vurgulayan Kıraç  şöyle konuştu: “Türk Telekom olarak, bu alanda 3 ana konuya  odaklanıyoruz.Bunlardan birincisi  Hızla artan müşteri sayımız ve bant  genişliğine rağmen sabit ve mobil şebekelerimizde elektrik tüketimini  her yıl bir önceki yıla göre düşürmek. İkincisi  yeni nesil iletişim  teknolojilerinin enerjide, tarımda, sanayide, ulaşımda, sağlıkta, bina  ve şehirlerde kullanımını yaygınlaştırarak en yüksek düzeyde kaynak  tasarrufu sağlamak ve sürdürülebilir topluma hizmet etmek. Üçüncüsü de  karbon emisyonumuzu sistematik olarak azaltırken enerji verimliliği  konusundaki yatırımlarımıza ve optimizasyon çalışmalarımıza aralıksız  devam etmek.”dedi.

 

Kıraç, “Türkiye’nin yenilenebilir enerji  kaynaklarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırmasına destek olarak, hem  cari açık ile mücadeleye katkı sağlamak hem de verimliliğimizi  artırmak amacıyla 2015 yılında elektrik tedarik şirketimiz TTES’i  kurduk. Yine bu çerçevede irili ufaklı büyüklükte 1.700 lokasyonumuzda  güneş enerji santrallerimizin (GES) kurulumunu tamamlayarak  yenilenebilir enerji sistemlerimizin toplam kurulu gücünü 2,3 MW’a  çıkardık. Bu projelerle, temiz ve millî enerjiye katkı sunmayı ve Türkiye’deki diğer uygun lokasyonlarımızda da benzer GES  uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."diye ifade etti.

 

Kıraç, enerji verimliliğini artırmak amacıyla baz istasyonları ve  sistem odaları başta olmak üzere Türk Telekom’da kullanımda olan  soğutma ve ses haberleşme sistemleri gibi enerji tüketimi yüksek  ekipmanları, daha düşük enerji tüketen modellerle değiştirdiklerini  belirtti. Ayrıca, baz istasyonlarında sera gazı emisyonlarını azaltmak  için doğaya dost klima gazı kullanmaya başladıklarını açıkladı. Kıraç,  “Proje kapsamında 2020 yıl sonuna kadar belirli bölgelerdeki baz  istasyonlarımızı yüksek verimlilikte çalışan modellerle değiştirmeyi  hedefliyoruz” dedi.

 

Kıraç, Küresel e-Sürdürülebilirlik Girişimi GeSI’nin raporuna  göre, Türk Telekom’un dünyada elektrik tüketimini son 6 yıldır azaltan  nadir operatörlerden biri olduğunu da açıkladı. Türk Telekom,  şirketlerin iklim değişikliği risklerini küresel çapta raporlayan Karbon Saydamlık Projesine de (CDP) dâhil. Kıraç da enerji tasarrufunu  ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmaya, yakıt tüketimini ve  karbon monoksit salımını azaltmaya yönelik projeleri ve yıllık enerji  tasarrufu hedefleri neticesinde Türk Telekom’un CDP skorunu 2018’de  iki kademe yükselterek C+ farkındalık seviyesine çıkardığını belirtti.

 

Türkiye’nin ilk entegre yeni nesil şehir projesini hayata geçiren Türk Telekom, bu akıllı uygulamalarla birçok alanda tasarruf sağladı. Kıraç, “Kurgulanan yeni nesil şehirler sayesinde, akıllı sistemlerin  yer aldığı lokasyonlarda kamu yararına önemli ölçüde katkı ortaya  koyduk. Türk Telekom’un yeni nesil şehir uygulamalarıyla elektrikte  yüzde 40’a ve sulamada yüzde 30’a varan tasarruf sağlandı. Akıllı  ulaşım uygulamalarıyla, trafikte geçirilen sürede yaklaşık yüzde 35  tasarruf elde edilirken bu sürenin düşmesine bağlı olarak karbon  salımı yaklaşık yüzde 25 azaldı. Şehir parklarında hayata geçirdiğimiz  akıllı aydınlatma çözümlerimiz sayesinde yüzde 30 civarında enerji  tasarrufunu yakalamayı başardık. Dar bant nesnelerin interneti (NB-IoT) teknolojisine sahip akıllı sayaçlarımızla uzaktan sayaç okuma  projelerimizi çoğaltarak yerli sayaç üreticileri, Belediyeler, Bilimsel Kuruluşlar ve Üniversitelerle, enerji alanındaki NB-IoT test  ve yaygınlaştırma çalışmalarına öncülük etmekteyiz” dedi.   

 

Kıraç, Sıfır Atık Projesi’ne destek verdiklerini, Türk Telekom’da  bugüne kadar toplam 105 ton kağıt, 30 ton plastik, 10,5 ton cam, 5 ton  metali geri dönüşüme kazandırdıklarını ifade etti. Yusuf Kıraç  sözlerini şöyle tamamladı: “Genelde üç alanda israfın engellenmesi  gerektiği söylenirdi: İnsan, zaman ve para… Şimdi buna mutlaka  enerjiyi de eklemek gerekir. Enerji israfı ilk üçünün israfını  tetikler!”diye konuştu.

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve gazeteenerji.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.